Какво трябва да се знае за непоносимостта към млечната захар?

Често задавани въпроси

Лечима ли е лактозната непоносимост?

Не. Лечението се състои в безлактозна или бедна на лактоза диета в комбинация с лактазни препарати. За подобряване поносимостта към млечната захар спомага и санирането на чревната флора с бактериални препарати.

Като дете редовно съм консумирал мляко без проблеми. Възможно ли е, въпреки това сега да имам лактозна непоносимост?

Да! Вероятността за това е твърде голяма. Лактозната непоносимост засяга предимно възрастните хора. При всички хора още след приключване не кърмаческия период поносимостта към млечната захар постепенно започва да намалява, но първите оплаквания се появяват едва в юношеска възраст. Тъй като проблемите се задълбочават бавно и незабележимо в продължение на много години, засегнатите рядко ги свързват с консумацията на млечна захар.

Млечната захар е навсякъде!
Основният проблем е, че млечната захар не се съдържа единствено в млякото и млечните произведения, а и в голям брой готови хранителни продукти (например колбасите и бързите закуски). Лактоза съдържат и много от лекарствата, които приемаме поради други заболявания.

.
Заболяване ли е лактозната непоносимост?

Не! Болшинството от хората имат непоносимост към лактозата. Лактозната непоносимост е резултат  на ензимен дефект, който най-вероятно е генетично обусловен. Тъй като обаче оплакванията се възприемат от засегнатите като заболяване, с основание може да се приеме, че лактозната непоносимост „разболява”. Макар, че сама по себе си тя не е опасна за здравето, продължителната безлактозна диета може да доведе до сериозни заболявания. Причина за това е калциевият дефицит, който настъпва при липсваща или намалена консумация на млечни продукти. Решение на проблема са безлактозното мляко и хранителните добавки с калций.

предишна страница следваща страница
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks