Нашите консултанти

Професор, Д.м.н. Людмила Матева Владимирова
Ръководител Катедра по вътрешни болести,  Медицински факултет, Медицински Университет – София
Началник Клиника по гастроентерология, Университетска МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД-София Специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика.
Доц. д-р Даниела Попова е началник на Клиника по метаболитни заболявания и диететика в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. Има специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, хранене и диететика.Специализирала е в Полша, Русия, Холандия. Доц. д-р Попова е с дългогодишна клинична практика в областта на  диабета, метаболитен синдром, подагра, хранителни нарушения, затлъстяване, клинична диететика и преподавателски стаж в студентското и следдипломното обучение по клинична диететика, метаболитни и ендокринни заболявания, вътрешни болести. Член на ръководствата на Българско дружество по хранене и диететика, Българска диабетна асоциация, Българско дружество по парентерално и ентерално хранене и метаболизъм, Съюза на българските медицински специалисти. Член на Европейската академия за хранителни науки, Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването, Европейската асоциация за изучаване на диабета. Главен редактор на сп.”Наука Диететика”.
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks