Условия за ползване

Общи условия

Този сайт е разработен като информационна услуга от HealthCo EOOД. Стремежът на авторите на сайта е да предоставят възможно най-изчерпателна и актуална информация за здравето и здравословния начин на живот.

Нищо на този уеб сайт не бива да се тълкува като даване на съвети или изготвянето на препоръка и не бива да служи като основа за решение или действие. Информацията тук не може да замести съветите, диагнозата или лечението на медицински специалист. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве

Както всяка друга услуга, независимо от нашите усилия, информацията в този сайт може да остарее с течение на времето. HealthCo EOOД не е отговорен за точността на информацията на уеб страниците и не носи отговорност за вреди, които могат да възникват от употребата или прилагането на тази информация.
HealthCo EOOД не може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.

Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

Авторски права

Съдържанието и дизайнът на този сайт са защитени с авторско право. Той може да се използва само за лични цели. Всяка промяна, възпроизвеждане и / или разпространение на съдържанието и използването им в лекции и демонстрации, включително и за събития (радио, телевизия), е забранено.

Отговорност

С посещението си на този сайт, Вие декларирате, че го използвате изцяло на своя собствена отговорност и че издателят не е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването му.
HealthCo EOOД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез линкове, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
HealthCo EOOД не носи отговорност за съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.

Използването на тази страница и на връзките в нея е Ваш личен избор.